18126_L_01.jpg 

春天己經來惹,雖然現在還蠻冷的!

Hua在lativ的設計己經上市了,而且現在買就有折扣呦!

趕快來看看今年有哪些設計吧!!

嗨嗨人生 --> 購買連結

 

1812601_900.jpg

18126_L_31.jpg 

夏日比基尼--> 購買連結

19574_L_01.jpg 

1957401_900.jpg

19574_L_31.jpg 

再來是有男T與女T的設計

好男孩T--> 購買連結

18103_L_02.jpg

好女孩T--> 購買連結

18133_L_02.jpg

 

1810301_900.jpg

18103_L_31.jpg 18103_L_32.jpg

還有小朋友的呦

好寶寶T--> 購買連結

 18170_L_02.jpg

1817001_900.jpg

18170_L_31.jpg 18170_L_32.jpg 

以上~喜歡的朋友,趁有特價要趕快買買呦! 質感很好呢^O^/

arrow
arrow

    HUA HUA 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()